image-placeholder.png
Neil Webb: Triniteit
16-10-2018
Goedheid-Waarheid-Schoonheid

Familiares Domus Hospitalis Sanctae Mariae Teutonicorum in Jerusalem.
Met de Broeders en Zusters maakt het Familiareninstituut een van de drie takken uit van de Duitse Orde.
Het is een religieuze instelling gekoppeld aan een lekengemeenschap van ridderlijke traditie, die helpend en helend in de wereld staat vanuit een loyale katholieke inspiratie. Reeds sedert 6 februari 1191 werd onder Clemens III de pauselijke erkenning bekomen.
De Orde telt in Europa ongeveer 1100 leden.

Tijdens het Kapittel van 2018 wordt P. Frank Bayard OT verkozen als 66ste Grootmeester in opvolging van P. Bruno Platter OT.

De Belgische Commanderij "Alden Biesen" van de Duitse Orde werd eind vorige eeuw heropgericht en telt heden 32 familiares waarvan 4 vrouwen. 
                                                      Laatst gewijzigd: 19 october 2018