image-placeholder.png
Kapittel 2018
P. Frank Bayard OT wordt verkozen als 66ste Grootmeester in opvolging van P. Bruno Platter OT.

Familiares Domus Hospitalis Sanctae Mariae Teutonicorum in Jerusalem.
Met de Broeders en Zusters maakt het Familiareninstituut een van de drie takken uit van de Duitse Orde.
Het is een religieuze instelling gekoppeld aan een lekengemeenschap van ridderlijke traditie, die helpend en helend in de wereld staat vanuit een loyale katholieke inspiratie. Reeds sedert 6 februari 1191 werd onder Clemens III de pauselijke erkenning bekomen.
De Orde telt in Europa ongeveer 1100 leden.
De Belgische Commanderij "Alden Biesen" van de Duitse Orde werd eind vorige eeuw heropgericht en telt heden 32 familiares waarvan 4 vrouwen.                                                       Laatst gewijzigd: 14 september 2018