(Voorlopig coronagevoelig) Jaarprogramma 2021: “Veerkracht en Geloofsoverdracht ”. (Voortzetting van het programma 2020)

• Zaterdag 23 Januari 2021
-20 u, online-sessie, Leo De Weerdt: Paus Franciscus, een man van zijn woord (deel 2). 

• Donderdag 25 februari 2021
-18 u, online-sessie, Els Agten: Digitale hulpmiddelen voor geloofsoverdracht bij de jeugd.

Dinsdag 30 maart ipv oorspronkelijk donderdag 25 maart 2021
-18 u, online-sessie, Johan Van der Vloet: Geloofsoverdracht door grootouders.

Dinsdag 20 april 2021
Algemene vergadering.

Dinsdag 18 mei 2021
Mariaal conveniat in Koersel-Kapel, Hans Geybels:‘Bedevaarten en volksdevotie in een geseculariseerde wereld’.

Donderdag 24 juni 2021
 Ria Thaens :Catechese in de wereld van vandaag.

Zondag 4 juli 2021 : familieuitstap.

• Dinsdag 14 september 2021
Alden Biesen.
-Feest van de Kruisverheffing**. NN: "Godsdienst in het onderwijs en hoe daar thuis bij aansluiten";

• Donderdag 21 oktober 2021
Raf Lust: Space for Grace"

• Donderdag 19 november 2021
-Feest van de H. Elisabeth**, Monseigneur Smeets: De uitdagingen van de kerk vandaag.

• Dinsdag 16 december 2021
Intervisie.


**Ornaat.